Skład

Poniżej prezentujemy najważniejsze osoby w składzie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu:

Dowódca – płk  pil. mgr inż. Grzegorz Ślusarz – od 19.06.2015

Zastępca dowódcy – płk mgr inż. Wojciech Satkowski

Szef sztabu bazy – ppłk Paweł Łozowski

Dowódca grupy działań lotniczych – ppłk Rafał Zadencki

Dowódca grupy obsługi – ppłk mgr inż. Krzysztof Pusz

Dowódca grupy wsparcia – ppłk Ryszard Brzeski

Szef Logistyki – ppłk Waldemar Andrzejewski

Szef Infrastruktury – mjr mgr inż. Michał Piątkowski

Oficer Prasowy – kpt. mgr Krzysztof Nanuś

Główny księgowy/Szef finansów – ppłk mgr Piotr Domański

Szef Sekcji Medycznej/ Szef służby zdrowia – mjr. Mariusz Pietrzykowski

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – mjr Tomasz Kotarski

Szef LOSRL – p.o. kpt. Krzysztof Jaworski

Starszy inspektor bezpieczeństwa lotów – ppłk Piotr Ostrouch

Szef sekcji wychowawczej – p.o. kpt. Krzysztof Terzyk

Pomocnik ds. Podoficerów – st. chor. szt. Emilian Kocełak

Kierownik Sekcji BHP – mgr Krzysztof Hoppe

Inspektor ds. ochrony PPOŻ – mgr Aleksander Jakowiec

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Bożena Gałecka

Kierownik sekcji inwentaryzacji – mgr Maciej Fedosz

Audytor Wewnętrzny – mgr Sławomir Prościński

Szef sekcji zabezpieczenia teleinfo – inż. Łukasz Koźlik

Specjalista ds. kontroli zarządczej – mgr Renata Stefaniak

Dowódca zespołu sportowego – ppłk mgr Zygmunt Skrobicki

Dowódca zespołu zabezpieczeń – kpt. Andrzej Kubiś

Dowódca zespołu zebezpieczeń (śrem) – ppor. Grzegorz Kurowski

Radca prawny – mgr Patrycja Majchrzak – Borowska