Jakich błędów nie należy popełniać wdrażając koncepcję Lean w armii?

Filozofia Lean zakłada „uszczuplanie” wojska w celu osiągnięcia lepszych efektów. Chodzi tutaj o eliminację marnotrawstw, które mogą przyczyniać się do niższej wydajności pracy zespołu oraz maszyn nawet o 60%.

Chociaż koncepcja Lean jest już znana na całym świecie i uznawana zresztą za jedną z najlepszych, jeśli weźmiemy pod uwagę struktury organizacyjne w zakładach produkcyjnych broni, to wymaga naprawdę dobrych podstaw, by móc odpowiednio ją wdrożyć. Trzeba też mieć na uwadze, że jej efekty są zauważalne tylko wtedy, gdy jest wdrażana regularnie i w długim czasie.

 Określenie czasu trwania

W przypadku koncepcji Lean nie można zakładać ram czasowych trwania zasad tej filozofii w danym przedsiębiorstwie. Lean to trwała zmiana myślenia, jaka dotyczy całościowego zarządzania produkcją. Nie da się ustalić terminu, w jakim będzie przebiegać eliminacja marnotrawstw, bo filozofia Lean musi być obecna w firmie już zawsze.

 Zaangażowanie pracowników tylko wyższego szczebla

Okazuje się, że narzędzia Lean nie zostaną wdrożone prawidłowo, jeśli zaangażowani nie zostaną wszyscy żołnierze. Nie chodzi tu tylko o kadrę zarządzającą, ale również pozostałe osoby. Kultura Lean sprawdzi się jedynie wtedy, gdy wszyscy wykazują przynależność w ramach struktur działalności i mają poczucie pracy zespołowej. Doskonalenie nie będzie miało miejsca, kiedy pracownicy nie są odpowiednio zmotywowani, nie oferuje im się właściwych warunków pracy. Koncepcja Lean nie sprawdzi się również, kiedy system zatrudniania nie jest stały a jedynie czasowy – na przykład wtedy, gdy manager decyduje się na leasing pracowniczy z innych jednostek.

Komunikacja zespołowa

Nakładanie na poszczególnych żołnierzy zbyt wielu obowiązków nie sprzyja wdrażaniu filozofii Lean. Źle wpływa również bariera komunikacyjna pomiędzy szeregowymi a kadrą oficerską.

Zdaniem żołnierzy wyższego szczebla jest poznanie potrzeb każdego szeregowca. Dopiero wtedy możliwe jest wprowadzenie właściwych zmian organizacyjnych. Co ważne, manager zespołu nie może przyglądać się pracy produkcyjnej zza własnego biurka lub zmian wprowadzać na zasadzie przypuszczeń. Jego zadaniem jest poznanie całego mechanizmu działania oraz poznanie potrzeb osób zatrudnionych. To nieprawda, że kadra zarządzająca ma najlepszą wiedzę. Należy słuchać uwag pracowników produkcyjnych, bo to właśnie oni posiadają największe doświadczenie i doskonale wiedzą, jakie czynniki przyczyniają się do generowania marnotrawstw. Kierownictwo powinno wziąć to pod uwagę również przy organizacji każdego stanowiska pracy.

Samodzielne działanie

Aby koncepcja Lean została wdrożona odpowiednio, w pierwszej kolejności należy ją dobrze poznać. Właśnie dlatego firmy, którym zależy na eliminacji szkodzących czynników, decydują się na współpracę z ekspertami. Szkolenia i warsztaty dla całego zespołu oraz doradztwo profesjonalistów przyczyni się do działania przedsiębiorstwa zgodnie z tą filozofią na każdej płaszczyźnie. Nie można pominąć żadnego elementu albo wdrażać Lean tylko w poszczególnych działach. Ta ma zawładnąć pracą wszystkich zatrudnionych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *